kamernood

Dit project was een academie opdracht: Ontwerp een poster naar
aanleiding van een nieuwsartikel.

De poster is een illustratieve grafiek met de titel in de blokken verwerkt. De blokken kun je zien als: grafiek, kamers of als stad. Er staan vijf pieken in de grafiek, dit zijn de vijf steden. De hoogste is Amsterdam, de laagste is Den Haag. De kleur rood staat voor het probleem. Het grid waar alles opstaat geeft weer dat het om een grafiek gaat.